Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste Kauneustalo Doia Oy, jäljempänä ”Joiku”, ”joikupori.fi” tai ”Joiku Pori”

 

Rekisterinpitäjä
Kauneustalo Doia Oy
3100425-8
Yrjönkatu 8
28100 Pori

 

Yhteyshenkilöt rekisteriasioissa
Yhteyshenkilönä ja tietosuojavaltuutettuna toimii Anu Koskinen.
044 9853827, info@joikupori.fi

 

Rekisterin nimi
Joikun asiakas- ja markkinointirekisteri.

 

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
– henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen)
– sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena tai
– rekisterinpitäjän oikeutettu etu (esim. asiakassuhde, jäsenyys).

Henkilötietoja voidaan käyttää seuraaviin tarkoituksiin:
– Analysointiin ja profilointiin
– Joikun markkinoinnin, mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaamiseen
– Toimituksen perille saattamiseen
– Yhteydenpitoon asiakkaisiin
– Asiakassuhteen ylläpitämiseen

 

Rekisteröitävät tiedot
Henkilörekisteriin voidaan merkitä seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot rekisteröidyistä:

– Nimi
– Sähköpostiosoite
– Matkapuhelinnumero
– Yritys ja asema
– Osoitetiedot
– Uutiskirjeen tilaajien lukutiedot ja sivustokäyttäytyminen
– Analyysi ja profiilitiedot
– Tarjoushistoria tai tiedot muusta yhteydenotosta

 

Henkilörekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisterin tietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle käsiteltäväksi rekisterin käyttötarkoituksen toteuttamiseksi, jolloin rekisterinpitäjä noudattaa tämän lakisääteisiä velvoitteita tietosuojan tason varmistamiseksi. Rekisterinpitäjä ei luovuta sivustokäyttäytymistietoja ulkopuolisille.

 

Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja lähetettävä allekirjoitettuna yllä mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Yhden tarkastuspyynnön käsittely vuodessa on rekisteröidylle maksutonta.

Rekisteröidyllä on lisäksi henkilötietolain 29 §:n mukaisesti oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Kirjallinen korjauspyyntö on lähetettävä yllä mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Asiakaspalvelumme vastaa kohtuullisen ajan kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin.

 

Tietojen poistaminen
Tietoja voidaan poistaa rekisteröidyn vaatimuksesta tai uutiskirjeen tilaamisen loppumisen vuoksi.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Joikun tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

 

Kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.

 

Kävijäseuranta ja evästeet
Tällä verkkosivustolla käytetään käyttäjäseurannassa Google Analytics -ohjelmistoa, jonka tarjoaa Google Inc. (myöhemmin ”Google”). Seurantaohjelman javascript-koodi ajetaan palvelussa jokaisella sivulatauksella. Google Analytics yksilöi käyttäjän ns. evästeillä (engl. cookies), jotka ovat selaimen koneellesi tallentamia tekstitiedostoja. Sivuston käyttöä koskevat tiedot välitetään ja säilytetään Googlen palvelimilla mm. Yhdysvalloissa. käyttää tätä tietoa koostaakseen verkkosivuston käytöstä raportteja, joita käytetään kävijämäärätilastointiin ja palvelun parantamista varten.

Evästeillä kerätty käyttäjätieto on anonyymia. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön valitsemalla selaimensa asetuksista evästeiden estämisen. Tällöin käyttäjä ei välttämättä voi käyttää hyväksi kaikkia sivuston toiminnallisuuksia. Käyttämällä näitä verkkosivuja käyttäjä hyväksyy Googlen tiedonkeruun yllä mainittuihin käyttötarkoituksiin. Edellä mainittujen käyttäjäseurannan ohjelmistojen lisäksi joikupori.fi -sivustolla voi olla käytössä muitakin käyttäjäseurannan ohjelmistoja. Näiden ohjelmistojen käyttöjaksot eivät tyypillisesti ole jatkuvia ja monissa tapauksissa niiden luonne on testata ohjelmistoa Joikun muihin tarpeisiin kuin hyödyntää ohjelmistoja varsinaiseen joikupori.fi -sivuston kävijöiden analysoimiseen. Pisimmillään kävijäseurantaan liittyvät evästeet säilyvät sivustollamme 90 päivää, mikäli Asiakas ei itse poista evästeitä.

Käyttäjäseurannan ohjelmistot voivat tallentaa yksityiskohtaisempaa kävijätietoa kuin yllä mainittu Google Analytics. Kerättyjä kävijätietoja ei kuitenkaan lähtökohtaisesti voida tunnistaa kävijää tai hänen perhettään tai hänen kanssaan yhteisessä taloudessa eläviä koskeviksi. Ohjelmistoja voidaan käyttää esimerkiksi määriteltyjen käyttäytymissääntöjen mukaan personoidun sisällön esittämiseen tai hiiren liikkeiden tunnistamiseen joikupori.fi -sivustolla.

Google Analytics kerää tietoa myös kävijöiden kiinnostuksen kohteista sen perusteella millaisilla sivustoilla kävijän selain on käynyt Google Display Network -verkostossa sekä tämän datan perusteella arvioi kävijän demografia-tietoja. Google Analyticsiin kertyy vain anonyymia tietoa kävijäryhmien oletetuista kiinnostuksen kohteista sekä kävijäryhmien oletetuista demografia-tiedoista. Tietoa vierailluista sivustoista tai yksittäisistä kävijöistä ei kerätä.

Annamme tarkempia tietoja kulloinkin käytössä olevista ohjelmistoista ja niiden tallentamasta tiedosta pyydettäessä. Suurin osa ohjelmistoista on myös mahdollista tunnistaa joikupori.fi -sivuston lähdekoodista.

Lisätietoja Googlen analytiikkaseurannasta Googlen tietosuojasivulta. Google Analytics -seurannan voi estää seuraavan linkin ohjeita noudattamalla: https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=fi

 

Kolmansien osapuolien evästeet
Osa verkkosivuillamme hyödynnettävistä kolmansien osapuolten teknisistä ratkaisuista asettavat omia evästeitään. Näiden kolmansien osapuolien evästeiden avulla kerättyjen tietojen käsittelyä ei kuvata tietosuojaselosteessamme, vaan kunkin kolmannen osapuolen omassa tietosuojaselosteessa.